องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุมการถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการพิจารณากำหนดแผน เพื่อพัฒนาการเกษตรของตำบลโคกแย้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31