องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) การทำขนมชั้นและขนมหม้อแกงเผือก


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) การทำขนมชั้น และขนมหม้อแกงเผือก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 10 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

📸/ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31