องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ.2567


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ