องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ.2567


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ