องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]1
3 ประกาศสภา อบต.โคกแย้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศสภา อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]10
5 ประกาศสภา อบต.โคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]9
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2566 ]15
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2566 ]14
8 ประกาศสภา อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม [ 4 ส.ค. 2566 ]13
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]11
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]14
11 ประกาศสภา อบต.โคกแย้ ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ [ 25 ก.ค. 2566 ]5
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสภาอบต.โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่๑-๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 16 มิ.ย. 2566 ]5
13 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]13
14 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]18
15 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง [ 26 เม.ย. 2566 ]18
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
17 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]15
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โคกแย้ ประจำปี 2566และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป [ 14 ก.พ. 2566 ]22
19 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]32
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]30
 
หน้า 1|2