องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 (ระบบ e-PlanNACC) [ 24 เม.ย. 2567 ]9
2 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2566-2570) อบต.โคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]6
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570)อบต.โคกแย้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]30
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พ.ศ. 2566-2570 [ 25 เม.ย. 2566 ]54
5 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 19 เม.ย. 2566 ]38
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (e-plannacc) [ 3 เม.ย. 2566 ]48
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง การร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2566 ]35
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง การร้องเรียน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2566 ]31
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง การร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2566 ]53
10 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) อบต.โคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 12 ม.ค. 2566 ]47
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ย. 2565 ]48
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 22 ส.ค. 2565 ]32
13 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) ประจำปี2565 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2565 ]47
14 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 14 ก.พ. 2565 ]47
15 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2562 - 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]36
16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)อบต.โคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]26