องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขอบ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]19
2 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 30 มี.ค. 2565 ]17
3 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]32
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.พ. 2565 ]21
5 ประกาศ ประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2565 ]27
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 10 ก.พ. 2565 ]28
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานฯ [ 30 ก.ย. 2564 ]26
8 ประกาศ เจตนารมณ์ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 30 มี.ค. 2564 ]15
9 แผนพัฒนาบุคลากร-ปีงบประมาณ-2564-2566 [ 10 ก.พ. 2564 ]28
10 แผนพัฒนาบุคลากร-ปีงบประมาณ-2564-2566 [ 22 ม.ค. 2564 ]32
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]32