องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 ก.พ. 2567 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2567 ]0
3 คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 ก.พ. 2567 ]0
4 คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 13 มี.ค. 2566 ]37
5 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 12 ต.ค. 2565 ]53
6 คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 12 ต.ค. 2565 ]56
7 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 12 ต.ค. 2565 ]53