องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]6
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]8
3 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2 /2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]31
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]57
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี [ 4 มิ.ย. 2564 ]18
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]42