องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (ส่วนที่ 1, 2 และ 3) [ 1 เม.ย. 2567 ]25
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (รายละเอียดโครงการพัฒนา) [ 1 เม.ย. 2567 ]15
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]29
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]28
5 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2 /2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]18
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]47
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]71
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]56