องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 6 ต.ค. 2565 ]71
2 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 6 ต.ค. 2565 ]59
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 6 ต.ค. 2565 ]49
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 ต.ค. 2565 ]47
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 6 ต.ค. 2565 ]59
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 6 ต.ค. 2565 ]45
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 6 ต.ค. 2565 ]68
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 ต.ค. 2565 ]54
9 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 6 ต.ค. 2565 ]46
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 6 ต.ค. 2565 ]44
11 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 6 ต.ค. 2565 ]54
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 6 ต.ค. 2565 ]44
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]63
14 การแจ้งขุดดิน [ 6 ต.ค. 2565 ]45
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
17 การแจ้งถมดิน [ 6 ต.ค. 2565 ]50
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 6 ต.ค. 2565 ]50
19 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 6 ต.ค. 2565 ]51
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 [ 6 ต.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3