องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 6 ต.ค. 2565 ]41
2 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 6 ต.ค. 2565 ]30
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 6 ต.ค. 2565 ]29
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 ต.ค. 2565 ]32
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 6 ต.ค. 2565 ]34
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 6 ต.ค. 2565 ]27
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 6 ต.ค. 2565 ]36
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 ต.ค. 2565 ]27
9 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 6 ต.ค. 2565 ]29
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 6 ต.ค. 2565 ]27
11 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 6 ต.ค. 2565 ]25
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 6 ต.ค. 2565 ]26
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]40
14 การแจ้งขุดดิน [ 6 ต.ค. 2565 ]27
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]27
16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 [ 6 ต.ค. 2565 ]26
17 การแจ้งถมดิน [ 6 ต.ค. 2565 ]27
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 6 ต.ค. 2565 ]29
19 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 6 ต.ค. 2565 ]29
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 [ 6 ต.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3