องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 10 ม.ค. 2567 ]2
3 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 9 ม.ค. 2567 ]5
4 แบบฟร์อมการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2566 ]26
5 Do and Don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 22 มี.ค. 2566 ]35
6 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 3 มี.ค. 2566 ]35
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 3 มี.ค. 2566 ]30
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]30
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]33
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]41