องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานการประชุม ประจำปี พ.ศ.2565
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]35
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]33
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]35
6 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]51
7 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]54
8 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]46
9 รายงานการประชุมสภา อบต. โคกแย้ สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]50