องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หนังสือ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือส่ง เรื่อง เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]0
2 หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]8
3 หนังสือส่งเรื่อง เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]12
4 หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]12
5 หนังสือส่ง เรื่อง ขอส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]13
6 หนังสือส่ง เรื่อง เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]16
7 หนังสือส่งเรื่อง ขออนุญาติเปิดประชุมสภา อบต.โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒-๒๕๖๖ [ 13 ก.ย. 2566 ]17
8 หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2566 ]28
9 หนังสือส่งเรื่อง ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภา อบต.โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]18
10 หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]33
11 หนังสือส่งเรื่อง ขอส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 ก.ค. 2566 ]15
12 หนังสือส่ง เรื่อง เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2566 ]29
13 หนังสือ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]34
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]42
15 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]48
16 คู่มือโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร [ 3 ก.พ. 2566 ]48
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัญสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]54
18 หนังสือส่ง เรื่อง ส่งรา่งข้อบัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]26
19 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]89
20 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]72
 
หน้า 1|2