องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ร่วมกับเกษตรอำเภอหนองแค


วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31