องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ร่วมกับเกษตรอำเภอหนองแค


วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25