องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2566 (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566)


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2566 (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566)

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25