องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2566 (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566)


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2566 (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566)

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31