องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ คณะผู้บริหาร ,กองสวัสดิการสังคม ,ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ร่วมต้อนรับเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุท่ามะปราง,ชมรมผู้สูงอายุชะอมและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหินกอง ในการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25