องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยตำบลโคกแย้ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ทางมือถือ“


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยตำบลโคกแย้ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ทางมือถือ“ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-31