องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567)


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส" (Big Cleaning Day) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ร่วมกับพระวัดหนองจอกใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567) โดยดำเนินการทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด ณ วัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10

ภาคบ่ายเวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ(Zoom)

ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายดวงจันทร์ ดวงจำปา กำนันตำบลโคกแย้ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยงาม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.โคกแย้ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

2024-07-12
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21