องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบชายเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566  เวลา 11.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยนางสาวฉัตรชนก แหยมนุด ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายวรภพ จอมอุย ส.อบต. หมู่ที่ 13 และเจ้าหน้าที่พมจ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบชายเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือในการส่งต่อศูนย์คนไร้ที่พึ่งต่อไป

📸/ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31