องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


นายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ณ หมู่ที่ 7       และหมู่ที่ 9


วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร            และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ณ หมู่ที่ 7       และหมู่ที่ 9

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27