องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสิ่งขับถ่าย ในพื้นที่ตำบลโคกแย้ 17 สิงหาคม 2566


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร            เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสิ่งขับถ่าย ในพื้นที่ตำบลโคกแย้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27