องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

📸/ข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01