องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง


นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร ,

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกแย้ ,เกษตรกรตำบลโคกแย้ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ 2566

ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01