องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง


นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร ,

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกแย้ ,เกษตรกรตำบลโคกแย้ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ 2566

ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18