ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ แพมเพิส ให้กับผู้พิการติดเตียงในเขตตำบลโคกแย้

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

  การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2567