สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2553

จากการชำระภาษี    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รางวัลผ้าห่มเล็ก

  1. นายวิริยะ  สาธิมาพรพงษ์   หมู่ที่  12  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.081-4509525 

  2.  นางพิมพา  กบินโรจน์       130/4  หมู่ที่  8  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-0427310

  รางวัลหม้อหุงข้าว

 1.  นายตรี  บุญศรี  15  หมู่ที่  6  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-2089728

  รางวัลพัดลม

 1.  นายองอาจ  อินทร์ถา 40/1  หมู่ที่  2  ต.หนองจระเข้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.086-0609186

  รางวัลที่นอนปิกนิค

 1.นางสมบัติ  กองพา 75/6  หมู่ที่  5  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-7406235

  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2560
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-5331829
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคม เพื่อให้ได้รับความรู้ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง
แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การออกมารับบริการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเยาวชน เพื่อการพัฒนา(อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกันรุ่นที่ 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"
ข่าวประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ 2560
การให้บริการโทรศัพท์ประจำที่
ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปี ภาษี 2559
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกแย้
ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกแย้ ชำระภาษีประจำปี 2560
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทรแจ้ง 1669
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงและลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาย้อมผ้าฟรี
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค
ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.