สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2553

จากการชำระภาษี    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รางวัลผ้าห่มเล็ก

  1. นายวิริยะ  สาธิมาพรพงษ์   หมู่ที่  12  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.081-4509525 

  2.  นางพิมพา  กบินโรจน์       130/4  หมู่ที่  8  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-0427310

  รางวัลหม้อหุงข้าว

 1.  นายตรี  บุญศรี  15  หมู่ที่  6  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-2089728

  รางวัลพัดลม

 1.  นายองอาจ  อินทร์ถา 40/1  หมู่ที่  2  ต.หนองจระเข้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.086-0609186

  รางวัลที่นอนปิกนิค

 1.นางสมบัติ  กองพา 75/6  หมู่ที่  5  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-7406235

  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ขัดข้องชั่วคราว
ประหยัดน้ำกันนะค่ะ ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ค่ะ
โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้
test
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมืองรวม
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว
ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากขนส่งจังหวัดสระบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลปล์ามน้ำมัน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปล์ามและน้ำมันปล์ามทั้งระบบ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
ข่าวประชาสัมพันธ์เวปไซต์จังหวัดสระบุรี ปั่นเพื่อแม่
ขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ปิคอัพ)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.