สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2553

จากการชำระภาษี    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รางวัลผ้าห่มเล็ก

  1. นายวิริยะ  สาธิมาพรพงษ์   หมู่ที่  12  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.081-4509525 

  2.  นางพิมพา  กบินโรจน์       130/4  หมู่ที่  8  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-0427310

  รางวัลหม้อหุงข้าว

 1.  นายตรี  บุญศรี  15  หมู่ที่  6  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-2089728

  รางวัลพัดลม

 1.  นายองอาจ  อินทร์ถา 40/1  หมู่ที่  2  ต.หนองจระเข้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.086-0609186

  รางวัลที่นอนปิกนิค

 1.นางสมบัติ  กองพา 75/6  หมู่ที่  5  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-7406235

  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
มาตรการในการควบคุมดูแลเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน dt ในประชาชนอายุ 20 - 50 ปี และ MR เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 วันต่อต้านยาเสพติดโรค
ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคกระบือเพศเมีย
ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบริเวณสะพานต่างระดับสระบุรี
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ คำคูณ - บ้านนางเพียง เอี่ยมพล)
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้กำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการร้านค้ารุกล้ำเขตทางหลวง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ให้ผู้ประกอบการค้าแสดงราคาสินค้าและบริการ ห้ามกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินควร
ข่าวประชาสัมพันธ์การยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ข่าวประชาสัมพันธ์ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ที่ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามบุคคลสูญหาย
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.