สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2553

จากการชำระภาษี    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รางวัลผ้าห่มเล็ก

  1. นายวิริยะ  สาธิมาพรพงษ์   หมู่ที่  12  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.081-4509525 

  2.  นางพิมพา  กบินโรจน์       130/4  หมู่ที่  8  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-0427310

  รางวัลหม้อหุงข้าว

 1.  นายตรี  บุญศรี  15  หมู่ที่  6  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-2089728

  รางวัลพัดลม

 1.  นายองอาจ  อินทร์ถา 40/1  หมู่ที่  2  ต.หนองจระเข้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.086-0609186

  รางวัลที่นอนปิกนิค

 1.นางสมบัติ  กองพา 75/6  หมู่ที่  5  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-7406235

  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากอำเภอหนองแค
ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกแย้ทุกท่านร่วมแห่เทียน ถวายเทียนพรรษาและทำบุญที่วัด ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตัวอย่างแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 4 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงาน งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการร่วมสมัครทำงาน
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบตลาดเชิงคุณภาพ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 9 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข่าวประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้ จังหวัดสระบุรี

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.