สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2553

จากการชำระภาษี    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รางวัลผ้าห่มเล็ก

  1. นายวิริยะ  สาธิมาพรพงษ์   หมู่ที่  12  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.081-4509525 

  2.  นางพิมพา  กบินโรจน์       130/4  หมู่ที่  8  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-0427310

  รางวัลหม้อหุงข้าว

 1.  นายตรี  บุญศรี  15  หมู่ที่  6  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-2089728

  รางวัลพัดลม

 1.  นายองอาจ  อินทร์ถา 40/1  หมู่ที่  2  ต.หนองจระเข้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.086-0609186

  รางวัลที่นอนปิกนิค

 1.นางสมบัติ  กองพา 75/6  หมู่ที่  5  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  โทร.089-7406235

  สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทรแจ้ง 1669
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงและลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาย้อมผ้าฟรี
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค
ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี ประจำปี พ.ศ.2559
แบบฟร์อมคำร้องต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์บริการขอติดตั้งประปาถาวร
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2559
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน "ออกเสียงประชามติ 2559"
ข่าวประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ขัดข้องชั่วคราว
ประหยัดน้ำกันนะค่ะ ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ค่ะ
โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกแย้
test
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.